Tjenester næring

Vi eller våre samarbeidspartnere utfører de nødvendige arbeider i forbindelse med asfaltering og oppbygging av nye områder.

  •  Asfaltering av underlag
  • Finjustering av underlag
  • Komprimering av underlag
  • Gravearbeider
  • Transport
  • Kantsteinsetting
  • Asfaltskjæring
  • Asfaltfresing
  • etc.

Bygging og asfaltering av plass på kongsberg
Fresing og asfaltering av kutt og gangvei i kongsberg
Bygging og asfaltering av plass på kongsberg
Klargjøring til asfalt Nils Løff AS
Klargjøring til asfalt Nils Løff as