• Tjenester privat

  Tjenester privat

  For private kunder utfører vi, eller våre samarbeidspartnere, følgende:

  •  Asfaltering av underlag
  • Finjustering av underlag
  • Komprimering av underlag
  • Gravearbeider
  • Transport
  • Kantsteinsetting
  • Asfaltskjæring
  • Asfaltfresing
  • etc.

  Bygging og asfaltering av plass på kongsberg
  Fresing og asfaltering av kutt og gangvei i kongsberg
  Bygging og asfaltering av plass på kongsberg
  Klargjøring til asfalt Nils Løff AS
  Klargjøring til asfalt Nils Løff as

  Noen praktiske opplysninger:

  Underlaget på en gårdsplass som er beregnet for lettere trafikk bør være:
  Bærelag av pukk/kult tykkelse ca. 30 cm., som bindlag legges ca 5 cm subbus 0 – 20 mm, som avrettes og komprimeres med det fall (minst 1 cm på 1 m) og den jevnhet som det ønskes på asfaltdekke. På leiregrunn bør det legges en fiberduk før bærelaget legges for å forhindre sammenblanding av massene.

  Asfaltdekke legges i en tykkelse på 3 – 4 cm.