Tjenester privat

For private kunder utfører vi, eller våre samarbeidspartnere, følgende:

  •  Asfaltering av underlag
  • Finjustering av underlag
  • Komprimering av underlag
  • Gravearbeider
  • Transport
  • Kantsteinsetting
  • Asfaltskjæring
  • Asfaltfresing
  • etc.

Bygging og asfaltering av plass på kongsberg
Fresing og asfaltering av kutt og gangvei i kongsberg
Bygging og asfaltering av plass på kongsberg
Klargjøring til asfalt Nils Løff AS
Klargjøring til asfalt Nils Løff as

Noen praktiske opplysninger:

Underlaget på en gårdsplass som er beregnet for lettere trafikk bør være:
Bærelag av pukk/kult tykkelse ca. 30 cm., som bindlag legges ca 5 cm subbus 0 – 20 mm, som avrettes og komprimeres med det fall (minst 1 cm på 1 m) og den jevnhet som det ønskes på asfaltdekke. På leiregrunn bør det legges en fiberduk før bærelaget legges for å forhindre sammenblanding av massene.

Asfaltdekke legges i en tykkelse på 3 – 4 cm.